Prawo

Czy masz prawo do cesarskiego cięcia?

Listopad 22, 2016

Cesarskie cięcie to sposób zakończenia porodu mający tyle samo zwolenników, co przeciwników. O ile w przypadku udokumentowanych wskazań medycznych przysłowiowa „cesarka” nie budzi większych wątpliwości, o tyle jej wykonanie z innych powodów już tak. Jedną z takich okoliczności jest stan po cesarskim cięciu. Czy kobiety, których pierwszy poród zakończył się właśnie w taki sposób mają prawo do cesarskiego cięcia w przypadku kolejnej ciąży? Mój lekarz twierdzi, że stan po cc nie jest wskazaniem do zakończenia porodu w taki sposób w przypadku następnej ciąży. Na forach internetowych dziewczyny miały odmienne zdanie. Co więcej, twierdziły, że kobiety po cesarce mają do niej prawo przy kolejnym porodzie. Żadna jednak nie umiała wskazać podstawy prawnej stanowiącej źródło takiego uprawnienia. Będąc osobiście zainteresowana tym tematem postanowiłam poszperać w przepisach i sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja prawna kobiet po cesarce. Czy będąc na porodówce możemy domagać się cesarskiego cięcia?

Rekomendacje

Zasady postępowania u kobiet ciężarnych po przebytym cesarskim cięciu określają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (dalej „Rekomendacje”)*. Zgodnie z ich treścią:

  • poród siłami natury jest możliwy po stanie cc, jeżeli istnieją „dogodne warunki ze strony rodzącej i płodu”, a personel medyczny jest przygotowany do ciągłego monitorowania porodu i szybkiego wykonania cesarskiego cięcia, gdy zajdzie taka konieczność,
  • kobiety po przebytym cesarskim cięciu mogą być zakwalifikowane do porodu siłami natury, gdy spełnione są wszystkie procedury, rodząca akceptuje próbę porodu siłami natury i wyraża świadomą, pisemną zgodę na jego próbę.

Z powyższego wynika, że stan po cesarskim cięciu nie stanowi bezwzględnego wskazania do zakończenia porodu kolejnym cesarskim cięciem (o ile nie istnieją inne wskazania medyczne). Jednocześnie Rekomendacje wymagają aby, kobieta, której pierwszy poród zakończył się cesarskim cięciem i która decyduje się na poród siłami natury wyraziła pisemną i świadomą zgodę na jego próbę. Rekomendacje nie wskazują wprost jakie skutki spowoduje brak takiej zgody. Można jednak domniemywać, że brak zgody będzie równoznaczny z odmową porodu siłami natury i koniecznością wykonania cesarskiego cięcia przez personel medyczny.

Uprawnienie czy obowiązek?

Należy jednak pamiętać, że Rekomendacje nie stanowią przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym nie są źródłem praw i obowiązków. Jak sama nazwa wskazuje, mają charakter rekomendacji, zaleceń dla podmiotów je stosujących. Nie jest zatem prawidłowe stwierdzenie, że kobieta której pierwszy poród zakończył się cesarskim cięciem ma prawo do cesarki w przypadku następnej ciąży. Nie oznacza to jednak, że Rekomendacje mają iluzoryczny charakter. Wręcz przeciwnie. Z uwagi na charakter podmiotu, który je wydał (PTG), z mojego doświadczenia wynika, że w praktyce szpitale stosują procedury zgodnie z Rekomendacjami. Niemniej jednak, to lekarz położnik, mając na uwadze dobro matki i dziecka, podejmuje decyzję o sposobie zakończenia porodu.

* Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie. 2008.

Powyższy tekst nie jest opinią prawną.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply