Prawo

Wypowiedzenie umowy o pracę, a opieka nad dzieckiem

Marzec 9, 2017

fot. https://pixabay.com/

Choroba dziecka to zmora każdego rodzica. Zwłaszcza, gdy rodzic pracuje, nie ma w pobliżu rodziny, która mogłaby pomóc i po raz kolejny musi wziąć wolne w pracy. W takiej sytuacji była mama przeuroczej pięciolatki, którą poznałam podczas naszego ostatniego pobytu w szpitalu (chyba mogę tak napisać, skoro w tyk roku byliśmy już tam dwa razy). Dziewczynka od 3 miesięcy kaszlała jak stary gruźlik. Ostatecznie skończyła w szpitalu z zapaleniem płuc, w jednej sali z nami (tzn. po tym jak po nocy spędzonej na korytarzu przeniesiono nas do sali ;). Mama Roksanki co jakiś czas brała wolne, żeby zaopiekować się dzieckiem podczas choroby. W trakcie pobytu w szpitalu dowiedziała się od koleżanki, że nie ma po co wracać do pracy. Najwyraźniej pracodawca nie był zadowolony z jej częstej nieobecności w pracy i postanowił ją zwolnić. Życie, co? Zachowanie pracodawcy to taki rodzaj arogancji którego bardzo nie lubię. Pracodawcy doskonale wiedzą, że nie tak łatwo zwolnić pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. No chyba, że nie wiedzą, to mogą przeczytać poniższy tekst.

Okres ochronny

Nieobecność w pracy spowodowana opieką na dzieckiem to szczególny okres ochronny w trakcie którego, nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Innymi słowy, pracodawca nie może złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w czasie trwania tego okresu ochronnego. Natomiast jeżeli wypowiedzenie zostało dokonanie wcześniej (tj. zanim okres ochronny się rozpoczął), umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że ochrona przed wypowiedzeniem nie jest nieograniczona i ma charakter czasowy. Pracownik przed wypowiedzeniem umowy o pracę jest chroniony tylko w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki na dzieckiem. W przypadku opieki na chorym dzieckiem do lat 14 okres ten wynosi 60 dni w roku kalendarzowym.

Przepisy wprowadzają wyjątki od powyższej reguły. Na przykład ochrona przed wypowiedzeniem w czasie sprawowania opieki na dzieckiem nie będzie obowiązywać w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji przedsiębiorcy.

Wypowiedzenie w okresie ochronnym

Prawo prawem, a w życiu różnie bywa. Może się zdarzyć, że pracodawca wypowie jednak umowę o pracę pomimo trwania okresu ochronnego. Zwolniony rodzic powinien wtedy wystąpić do sądu pracy (ma na to 21 dni), a zakres żądania będzie zależał od rodzaju umowy pracę. W najbardziej komfortowej sytuacji są osoby zatrudnione na czas nieokreślony.  Mogą one wystąpić: (a) z powództwem o stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia, (b) przywrócenie do pracy (jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu) bądź (c) zasądzenie odszkodowania. Natomiast w przypadku umów na okres próbny i czas określony można wystąpić do sądu wyłącznie o odszkodowania.

Co dalej?

Jeżeli upłynął okres pobierania zasiłku z tytułu opieki na dzieckiem, a dziecię nadal choruję i rodzic nadal nie stawia się do pracy, to nie mam dobrej wiadomości. W takim przypadku pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (czyli ze skutkiem natychmiastowym). To jego prawo, absolutnie żaden obowiązek. Ale czy warto ryzykować? Wtedy najlepiej poszukać opieki. Inaczej ryzykujesz utratę pracy:/

Zapamiętaj!

  • Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w trakcie sprawowania opieki na dzieckiem,
  • Co do zasady, okres ochronny trwa do czasu pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem,
  • Wypowiedzenie umowy w okresie ochronnym uprawnia do wystąpienia na drogę sądowe z odpowiednim roszczeniem.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply